Hizmetler

HİZMETLER

 

* Plastik Atık Toplama - Ayrıma

 

* Çapak İmalatı

 

* Granül İmalatı

 

* Ham Madde Alımı - Satımı

 

* Diğer Atıkların Bertarafı

 

* Ambalaj